ADVENT  

VÁNOCE  

VELIKONOCE  

Květná neděle 

Pohřeb Ing. RNDr. Elišky Novákové    

Půst a květná neděle (DZ)    

Půst dnes  

31.12.2017 

30.12.2018

Začátek roku 2013  

 

21.8. (1968-2016)

Alfa a Omega  

Blaze  

Boží Jméno  

Boží království                                                          

Buďme vděčni  (DV 2018)

Bůh je blízko 

Bůh miluje svět (verze 2017)

Být jinými 

Co je člověk 

Co máme dělat?   

Čas

Čas a entropie

Člověk - spolupracovník  Boží  

Den odpočinutí  

Divíme se

Dva synové  

Dvojí kosmos (Den Země) 

Ďábel   

Eschatologické zamyšlení

Gamaliel

Hledejte nejprve

Hodnoty 

Jeremiah and the false prophets

Jeremiáš a falešní proroci

Ježíš v Nazaretě 

Kdo je Bůh?

Kdo za to může?

Klam filozofie

Krajina

Kristus boří přehrady  

Láska

Láska v rozmanitosti

Marta a Marie

Milost za milost

Modlitba Páně

Myšlení a jednání 

Na počátku  

Nemůžete sloužit dvěma pánům  

Nepoctivý správce 

Ninive a dnešek 

Nové věci na úzké cestě

Od Zákona k Letnicím  

Osvobození od břemene

Pád Babylona  

Paradox Ducha

Paradox Kříže

Pavel, Bohr a komplementarita  

Po 30 letech (1989-2019)

Po Pařížské konferenci

Politika

Práce na vinici

Pravda

Pravda vysvobozuje

Prázdné kostely

Před zkázou Sodomy

Přemýšlení v Zákoně Hospodinově

Rozmanitost 

Sčítání 

Sedmý den

Smíření

Smíření obřezaných a neobřezaných 

Solus Christus 

Soud a milost 

Stříbro ani zlato 

Stvoření očekává 

Svoboda v Kristu 

Talenty 

Trest za hřích 

Úcta nepatří představám 

Uzdravení posedlého  

Vděčnost za stvoření 

Víra 

Základ a plnost Zákona 

Zvědové v zaslíbené zemi 

 

Překlad kázání pro IEF 2015