Kázání od září 2019

 =================================

Články

 

Rok 2023

 

Vzkříšení a naše představy

Osm dní od Květné neděle do Vzkříšení

Půst v 21. století

Přemýšlení po Velikonocích

Den Země 2023 (pro Českého bratra)

Životní prostředí a my (pro Český zápas)

 

 

Rok 2022

Dvojí počátek (pro Evangelický týdeník Kostnické jiskry)

Květnonedělní zamyšlení (pro Evangelický týdeník Kostnické jiskry)

VIP (pro Evangelický týdeník Kostnické jiskry a Český zápas)

Láska v rozmanitosti (pro Evangelický týdeník Kostnické jiskry a Český zápas)

Starcovy úvahy (teze, zatím neurčeno k publikování)

Nelze sloužit dvěma pánům (pro Evangelický týdeník Kostnické jiskry)

 

 

 

Starší

Advent  (2015)  

Advent – doba očekávání (2021)     

Adventní očekávání (2017)                          

Autopůst 2012                            

Autopůst 2013                             

Autopůst 2014

Autopůst 2018 (ET.KJ; Český bratr)

Budete mi svědky

Buďme vděčni  (Český zápas 2021)

Buďme vděčni za Newtonovu konstantu

Bůh miluje celý svět (Noc kostelů 2021)

Bůh miluje svět (Konec světa?)                     

Bůh miluje svět (pro A Rošu)                       

Čas      Dvě či tři tváře času

Česká, a přesto cizí slova

Čiňme pokání (klima 2020; pro Okruh a střed)

Čiňte pokání. Přiblížilo se království nebeské

Den Země 2017 (přednáška)

Den Země 2018

Dík za humor

Díkůvzdání

Dny vděčnosti za stvoření

Dva Ježíšovy výroky a problém zastavení    

Einstein či Pavel (2021)            

Ekuména pohledem druhé věty termodynamické   

Encyklika Laudato sii  (pro Envigogiku)    

Eschatologická perspektiva a angažovanost pro životní prostředí   

Hle, je tu nové (2021)

Chvála humoru

Inspirace koronavirem (30.11.2020)

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky...    

Jonášovo Ninive a dnešek

Jsem

Jsem katolický kněz, hinduista, buddhista  

Kázat je sloveso předmětné        

Kde víra vědě oponuje                         

Kdo za to může?  

Klima a člověk   Klimatická nouze?                             

Konvergence                              

Konzistentní rozhodování, udržitelnost a eschatologie  

Koruna stvoření nebo škodná?                        

Krajina jako místo setkání Božího a lidského tvoření   

Letnice

Matematika a pohled na svět

Naděje či zklamání (ohlédnutí za pařížskou konferencí 2015)

Naděje v ekologii (červen 2020)

Náhoda pohledem vědy a pohledem víry                   

Nebesa vypravují (Matematika jako inspirace obdivu k Stvořitelovu dílu)         

Nebudeš mít jiného boha (2021)

Neučiníš sobě rytiny ...

Neučiníš sobě rytiny ... (pdf)

Neuveď nás v pokušení

Nové stvoření (2021)

Nové věci na úzké cestě

O čase od Nečase

Obohaceni koronavirovou zkušeností (únor 2021)

Od 2. věty td k Sv. Františkovi (ČZ 2021)

Od Newtona k věčnosti                          

Od popeleční středy k (po)velikonočnímu úterku (2014)

Ohlédnutí za velikonocemi (2012)

Omyl svatého Augustina

Pád Babylona    

Počátek (2021)

Podobenství o podivuhodném plži (2021)               

Poznávejme Boží dílo

Prázdný klam filozofie                        

Předpostní zamyšlení  (2011)                       

Přírodověda studuje svět, který stvořil Bůh            

Půst dnes   

Smírce dávno zvěstovaný (Vánoce 2021)

Spolupoutníci nebo konkurenti (2021)

Stalo se v Antiochii (2021)

Sucho (2018)

Svatodušní zamyšlení

Svoboda v Kristu (2021)

Tvému divíme se dílu (ČZ 2019)

Vánoční nevánoční úvaha     

Vděčnost za stvoření a prosby za ně

Velikonoce (nenábožensky)                    

Věříme Kristu? 

VIP                               

Víra a věda se vzájemně potřebují     

Víra a věda (3 články)                 

Vyznání křesťana-ekologa  

Vzkříšení (a uvažování o světě)

Vzpomínka na profesora Adolfa Novotného

Znamení doby (2014)   

Základ a plnost Zákona (2014)    

Zázrak života (2017)    

Žalm 46 a slavný dramatik      

Životní prostředí pohledem Bible  (Envigogika 13, 2018, č.1)