Kázání od září 2019

 

2024

Odpuštění

Osmý den stvoření

 

2023

Ať přijde Tvé království

Co bude

Epištoly jako evangelia

Dělníci na vinici

Kdo za to může

Uzdravení ochrnutého

Adventní úvaha o soudu a milosti

Chronos a kairos

 

2022

Dvojí počátek

Láska v rozmanitosti

Člověk – spolupracovník Boží (úprava staršího kázání)

Nepoctivý správce (úprava staršího kázání)

Mamon

 

2021

Stalo se v Antiochii

Staré věci pominuly (bohoslužba vděčnosti za stvoření)

Staré věci pominuly

Einstein či Pavel

 

2020

Bůh (JHWH)

VIP

Nouzový stav (březen)

Ježíš v Nazaretě 

Nepřipodobňujte se

 

2019 

Politika

Láska

Po 30 letech (1989 - 2019)

Posvěcení

Nový rok 2020

 

Oběť