O matematice

Jednoduchý výpočet čísla π (2023)

Matematika jako způsob vidění světa (pro Evangelický týdeník)

Matematika v environmentální výchově  

O číslech a utajování

O (astronomicky) velkých číslech

Rychle k π (2024)

Proč?  

Životní potřeba a umělecký požitek (140 let od narození Josipa Plemelje)

 

Přirozená čísla

Abundabilita a Eulerova funkce

Abundantní čísla

Hodnoty Eulerovy funkce [psáno 08/2020]

Lichá abundantní čísla

Neomezená abundabilita (pdf)

Relativní Eulerova funkce

 

Celá čísla

Kvadratické rovnice v Zp

Některé méně obvyklé poziční číselné soustavy (pdf) 

Primitivní kořeny a kvadratické nezbytky

Trojúhelníková a dokonalá čísla        

 

 

Funkce reálné proměnné

Exponenciální a logistický růst                     

Exponenciální a logistický růst (pdf)

MacLaurinovy řady

Řípové funkce

S-křivky

 

Geometrie

Jednotkové koule                     

Magická krása pravidelného pětiúhelníka   

Několik zastavení u trojúhelníka 

Pythagorejské trojúhelníky (srpen 2023)  

Sinus a kosinus součtu úhlů

Délky v trojúhelníku

 

Pravděpodobnost a statistika                        

Wimbledon 2010