Abundantní čísla; Lichá abundantní čísla; Neomezená abundabilita (pdf)

Abundabilita a Eulerova funkce

Exponenciální a logistický růst                     

Exponenciální a logistický růst (pdf)

Hodnoty Eulerovy funkce [psáno 08/2020]

Jednoduchý výpočet čísla π (2023)

Jednotkové koule                     

Kvadratické rovnice v Zp

Magická krása pravidelného pětiúhelníka

Matematika jako způsob vidění světa (pro Evangelický týdeník)

Matematika v environmentální výchově  

Některé méně obvyklé poziční číselné soustavy (pdf)                

O číslech a utajování

O (astronomicky) velkých číslech

Primitivní kořeny a kvadratické nezbytky

Proč?    

Relativní Eulerova funkce

Sinus a kosinus součtu úhlů

Trojúhelníková a dokonalá čísla                                

Wimbledon 2010                                 

Životní potřeba a umělecký požitek (140 let od narození Josipa Plemelje)