A buďte vděčni

Čiňme pokání (klima 2020; pro Okruh a střed)

Den Země 2011

Den Země 2012

Den Země 2017 (přednáška)

Den Země 2018

Do kostela na kole 2013

Dva dokumenty 2015

22. dubna je Den Země

Dvě největší přikázání (Milovat z celé mysli a z celé síly)

El Medio ambiente y la ética del Nuevo Testamento

Encyklika Laudato sii   (Revue SKŽ)  (Envigogika)

Entropie

Jonášovo Ninive a dnešek

Klimatická nouze?    Klima a člověk

Klimatická změna - široké stále aktuální téma (Ohlédnutí za pařížskou konferencí)

McConnell a Den Země

Město a příroda

Na nás záleží

Naděje či zklamání (ohlédnutí za pařížskou konferencí 2015)

Naděje v ekologii (červen 2020)

Nebudeš mít jiného boha (říjen 2021)

Nepalme odpad

Od koronaviru ke klimatu

Od změny klimatu k změně člověka

Ohlédnutí za egyptskou klimatickou konferencí (2022)

Ohlédnutí za pařížskou konferencí  (po půl roce)

Opravdu chceme trvale udržitelný rozvoj?

Proč slavíme Den Země

Stromy a lidé

Stromy a rozvoj železnice

Sucho (2018)

Svatý František a entropie

Tertia non datur

Živíme se auty?

Životní prostředí a my

Životní prostředí a my (pro Český zápas)

Životní prostředí je darem a závazkem

Životní prostředí pohledem Bible (Envigogika 13, 2018, č.1)

Životní prostředí v Praze (2010)