Poslední úprava 07/08/2022

   Kázání

 

    05.06.2022   10:00   SBS Na Topolce

                   Praha 4, Na Topolce 14

                   Paradox Ducha (Svatodušní neděle)

 

      12.06.2022  09:30   ČCE Praha – Žižkov 1

                   Praha 3, Prokopova 4

                        VIP

 

    03.07.2022  09:30   ČCE Praha – Ochranovský sbor

                   Praha 10-Malešice, Rektorská ul., Milíčova kaple

                  VIP 

                        

 

    10.07.2022  09:30   ČCE Praha – Žižkov 1

                 Praha 3, Prokopova 4

                 Dvojí počátek 

                        

 

       24.07.2022  09:30   ČCE Praha - Jarov

                    Praha 3, U kněžské louky 9

              Člověk – spolupracovník Boží

 

 

 31.07.2022  09:30   ČCE Praha – Ochranovský sbor

                       Praha 10-Malešice, Rektorská ul., Milíčova kaple

                       Láska v rozmanitosti 

                                                       

 

     7.08.2022  09:30   ČCE Praha - Nusle

                        Praha 4, Žateckých 1169/11

                    Láska v rozmanitosti 

                             

 

 

14.08.2022  09:30   ČCE Praha - Jarov

                                   Praha 3, U kněžské louky 9

                         Tramvaj 9, 10, 19 Kněžská luka

                             Autobus 109, 177, 183, 195 Balkán

                         Nepoctivý správce

 

 

21.08.2022  09:30   ČCE Praha – Žižkov 1

                       Praha 3, Prokopova 4

                         Tramvaj 5, 9, 15, 26 Lipanská

                             Autobus 133, 136, 175, 207 Tachovské nám./Rokycanova

                         Nepoctivý správce

                        

                        

  

25.09.2022  09:30   ČCE Praha – Žižkov 1

                       Praha 3, Prokopova 4

                         Tramvaj 5, 9, 15, 26 Lipanská

                             Autobus 133, 136, 175, 207 Tachovské nám./Rokycanova

                         Láska v rozmanitosti

 

 

 

09.10.2022  09:30   ČCE Praha – Žižkov 1

                       Praha 3, Prokopova 4

                         Tramvaj 5, 9, 15, 26 Lipanská

                             Autobus 133, 136, 175, 207 Tachovské nám./Rokycanova

                         Člověk – spolupracovník Boží

                      

 

 

  

 

 

                        

 

                       

                            

 

 

 

 

      Přednášky, besedy

 

   Nemám nyní dohodnutou žádnou přednášku ani besedu