Poslední úprava 03/07/2022

   Kázání

 

    05.06.2022   10:00   SBS Na Topolce

                   Praha 4, Na Topolce 14

                   Paradox Ducha (Svatodušní neděle)

 

      12.06.2022  09:30   ČCE Praha – Žižkov 1

                   Praha 3, Prokopova 4

                        VIP

 

    03.07.2022  09:30   ČCE Praha – Ochranovský sbor

                   Praha 10-Malešice, Rektorská ul., Milíčova kaple

                  VIP 

                        

 

 10.07.2022  09:30   ČCE Praha – Žižkov 1

                       Praha 3, Prokopova 4

                         Tramvaj 5, 9, 15, 26 Lipanská

                             Autobus 133, 136, 175, 207 Tachovské nám./Rokycanova

                         Dvojí počátek 

                        

 

 24.07.2022  09:30   ČCE Praha - Jarov

                                   Praha 3, U kněžské louky 9

                         Tramvaj 9, 10, 19 Kněžská luka

                             Autobus 109, 177, 183, 195 Balkán

                        Člověk – spolupracovník Boží

 

 

 31.07.2022  09:30   ČCE Praha – Ochranovský sbor

                       Praha 10-Malešice, Rektorská ul., Milíčova kaple

                         Autobus 155 Rektorská (zastávka je před Milíčovou kaplí)

                                        odjezd z Želivského 8:53, popř. 9:23

                                   Je možno též použít autobusy 177 nebo 195 na Malešické nám. (na znamení),

                                                 odtud vzhůru ulicí Na univerzitním statku (asi 0,5 km)

                                   Láska v rozmanitosti 

                                                       

 

 

7.08.2022  09:30   ČCE Praha - Nusle

                                   Praha 4, Žateckých 1169/11

                         Metro C Vyšehrad

                         Tramvaj 18, 19, autobus 193 Palouček

                         Láska v rozmanitosti 

                             

 

 

14.08.2022  09:30   ČCE Praha - Jarov

                                   Praha 3, U kněžské louky 9

                         Tramvaj 9, 10, 19 Kněžská luka

                             Autobus 109, 177, 183, 195 Balkán

                         Nepoctivý správce

 

 

21.08.2022  09:30   ČCE Praha – Žižkov 1

                       Praha 3, Prokopova 4

                         Tramvaj 5, 9, 15, 26 Lipanská

                             Autobus 133, 136, 175, 207 Tachovské nám./Rokycanova

                         Člověk – spolupracovník Boží

                        

 

 

25.09.2022  09:30   ČCE Praha – Žižkov 1

                       Praha 3, Prokopova 4

                         Tramvaj 5, 9, 15, 26 Lipanská

                             Autobus 133, 136, 175, 207 Tachovské nám./Rokycanova

                         Láska v rozmanitosti

 

 

 

  

 

 

                        

 

                       

                            

 

 

 

 

      Přednášky, besedy

 

   Nemám nyní dohodnutou žádnou přednášku ani besedu