Matematika

 


Hrnečku, vař

Pohádkový les

Princezna Alguelita a rozmanitost v přírodě


Paretův-Zipfův zákon, omezenost zdrojů a globalizace

Petrohradský paradox a rovná daň

Hyperbolické a hyperbolometrické fce

Nekonečno v konečném světě

Metavěta

 

DALŠÍ ČLÁNKY      Řešené úlohy