Základní metavěta integrálního počtu

 

Nechť x a y jsou matematici. Nechť f je reálná funkce a M podmnožina množiny všech reálných čísel (např. interval). Nechť existují x-ův i y-ův integrál z funkce f přes množinu M. Pak tyto integrály si jsou rovny.

 

Jiří Nečas

 

Tato metavěta byla formulována roku 2005 a zveřejněna na webových stránkách roku 2009