Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle.

(Žalm 90.10a)

[Citát z žalmu vložen v průběhu 78. roku života]

 

 

Obsah                           

 

Předmluva

 

1.    Předškolní období

1.1.  Nepaměti

1.2.  Nejstarší vzpomínky

1.3.  Lidé

1.4.  Nedělní škola

1.5.  Cesty

1.6.  Tramvaje

 

2.    První stupeň školní docházky

2.1.  Školák

2.2.  Děvčata

2.3.  Politika

2.4.  Cesty

2.5.  Za Bečvářovým polem

 

3.    Druhý stupeň školní docházky

3.1.  Šestá třída

3.2.  Sedmá a osmá třída

3.3.  Pionýrská organizace

3.4.  Konfirmace

3.5.  Kam dál

3.6.  Rodina, příbuzní

 

4.    Od povinné školní docházky na vysokou školu

4.1.  Vlašim

4.2.  Tesla Karlín

4.3.  Střední škola pro pracující

4.4.  Montované stavby

4.5.  Duchovní vývoj

4.6.  Přes ČVUT na MFF

 

5. Matematicko-fyzikální fakulta

5.1.  Konečně na Matfyzu

5.2.  Na Matfyzu už zabydlen

5.3.  Zdraví a nemoci

5.4.  Nejkrásnější léta

5.5.  Život v ekuméně

5.6.  1968

5.7.  Závěr studia

5.8.  Vojenská příprava

 

6. Středoškolským profesorem a redaktorem

6.1. Frýdlant

6.2. Lovosice

6.3. Gymnazijním profesorem nejen ve školní budově

6.4. SNTL

6.5. Dovolené ve dvou

 

7. Téměř tři desetiletí u dráhy

7.1 Téměř tři desetiletí u dráhy

7.2. 52 měsíců v ÚVTD

7.3. Zahraniční služební cesty

7.4. ÚDI

7.5. Přátelé

7.6. Konec osmdesátých let

7.7  Konec vlády jedné strany

7.8. Řemeslo má zlaté dno

7.9. Cesty

       7.9a  Cesty - pokračování

7.10. Šedesátníkem

 

8. Na závěr vysokoškolským učitelem

8.1. Nezaměstnaný

8.2. VŠE

8.3. Ve vlastním bytě

8.4. Zájezdy (obsahuje řadu subkapitol)

8.5a Česko a Slovensko – do r. 2010

8.5b Česko a Slovensko – 2011 až 2015

8.5c Česko – 2016 až 2019

8.6. Ekuména

8.7. Výlety

8.8. Po pětasedmdesátce

 

9.    Průřezové vzpomínání

9.1. Nej…   (Doplněno 21.5.2024)

9.2. Duchovní cesta (do 1972, po 1972 )

9.3. Jak vidím svět

 

 

 

Doplňky

D01  Životopis – přehledně

D02  O sobě 2010

D03  O sobě 2018

D04  Vyznání křesťana-ekologa

D05  Osobní vyznání víry

D06  Vzpomínka na tatínka  

D07  Nepřipodobňujte se (kázání s autobiografickými prvky)

D08  Šašek  (ohlédnutí za vyučováním na VŠE)

D09  70 let lovosického gymnázia (kratší vzpomínka na ně)

D10  70 let lovosického gymnázia (delší vzpomínka na ně)

D11  Odchod Zadražilů z Ruska

D12  Třebenickému sboru k 90. výročí