Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle.

(Žalm 90.10a)

[Citát z žalmu vložen v průběhu 78. roku života]

 

 

Paměti vznikají postupně od r. 2011.

Na webu jsou od konce listopadu 2013

a postupně jsou rozšiřovány. Vzpomínání

na dobu po vstupu mezi "matfyzáky" je zde.

 

                                                             Jiří Nečas

                             

 

0.    Předmluva

 

1.    Předškolní období

1.1.  Nepaměti

1.2.  Nejstarší vzpomínky

1.3.  Lidé

1.4.  Nedělní škola

1.5.  Cesty

1.6.  Tramvaje

 

2.    První stupeň školní docházky

2.1.  Školák

2.2.  Děvčata

2.3.  Politika

2.4.  Cesty

2.5.  Za Bečvářovým polem

 

3.    Druhý stupeň školní docházky

3.1.  Šestá třída

3.2.  Sedmá a osmá třída

3.3.  Pionýrská organizace

3.4.  Konfirmace

3.5.  Kam dál

3.6.  Rodina, příbuzní

 

4.    Od povinné školní docházky na vysokou školu

4.1.  Vlašim

4.2.  Tesla Karlín

4.3.  Střední škola pro pracující

4.4.  Montované stavby

4.5.  Duchovní vývoj

4.6.  Přes ČVUT na MFF

 

 

POKRAČOVÁNÍ PAMĚTÍ OD IMATRIKULACE NA MFF UK DÁLE

 

 

Životopis

Vzpomínka na tatínka