Pohádky

 

 

Hrnečku vař

   aneb separace proměnných v české pohádce

 

Pohádkový les

    (Lineární diferenciální rovnice 2. řádu s periodickým řešením)

 

Princezna Alguelita a rozmanitost v přírodě

   (Vyjadřování rozmanitosti - idea entropie)

 

Jeskyně Třináctka  (pdf)

    (Aritmetika v tělese zbytkových tříd)

 

Rybníček Kaprníček  (zkrác.)

   Růst a jeho meze

 

 

 

          Lydie Nečasová: Myška Šmejdilka