Věříme Kristu?

 

Co vše se skrývá za pojmem víra (rozumějme: křesťanská víra)? Různá pojednání na toto téma se často zaměřují na to, co víra není. Víra beze sporu znamená mnoho, má mnoho vrstev a není cílem tohoto zamyšlení je vyčerpat. Naopak, budeme zde sledovat jeden důležitý, byť neprávem opomíjený aspekt víry.

Člověk se v životě často rozhoduje. Vědomě či nevědomě při tom používá různá rozhodovací kritéria tak, aby se rozhodl co nejlépe. V naší civilizaci nejužívanějším kritériem je maximalizace peněžního zisku (popř.minimalizace peněžní ztráty). Hodnotový systém založený na penězích prostupuje naším myšlením i jednáním.

První a poslední československý ministr životního prostředí Josef Vavroušek postavil vedle sebe zmíněný "tradiční" hodnotový systém a systém "alternativní", vyzdvihující takové hodnoty jako zdraví, dobrá pohoda, láska, přátelství apod. Ukázal, že právě tyto alternativní hodnoty lidskému nitru, lidské podstatě odpovídají daleko lépe než ony tradiční, vyjádřitelné penězi. Přesto však se člověk běžně rozhoduje tradičně.

Při četbě evangelií si můžeme uvědomit, že Ježíš přináší také určitý hodnotový systém. Nejvýrazněji je tomu v Kázání na hoře (především v blahoslavenstvích) a v Přikázáních lásky. Ježíšův hodnotový systém prostupuje jeho učením, rozhodováním i jednáním. Je nápadně blízko Vavrouškovu alternativnímu systému.

Opustit peníze jako důležité hodnotové kritérium vyžaduje určitou odvahu. Odvahu víry. Jde o to uvěřit Kristu, že má pravdu, že Jeho hodnoty jsou ty pravé, a že nelze sloužit současně Bohu u "mamoně". A o tuto složku víry nám v tomto zamyšlení především jde.

Vývoj globálního životního prostředí svědčí ukazuje, že rozhodování stavějící na penězích vede do slepé uličky, či spíše ke kolapsu. Svět potřebuje jiné rozhodovací kritérium (či jiná rozhodovací kritéria). Do této nouze světa zní Ježíšovo "já jsem ta cesta, i pravda, i život". Není jiné cesty. Svět potřebuje Krista, potřebuje věrohodné svědectví o něm. K němu patří i víra, že On má skutečně pravdu, že Jeho rozhodovací kritéria jsou ta pravá, odpovídající nejvlastnější podstatě člověka i celého stvoření.

Jiří Nečas

Praha 3.10.2012 (Psáno pro Evangelický týdeník Kostnickéjiskry)