Velikonoce

V občanském životě vnímáme Velikonoce zpravidla méně výrazně než Vánoce, nicméně letošní Velikonoce budou přece jen nápadnější, než bývaly. Velký pátek se stal dnem pracovního klidu, a tak vznikne souvislé volno 4 dnů. Proč však Velikonoce slavíme? Bývají vnímány jako svátky jara (konec konců, Velikonoční neděle je neděle po prvním jarním úplňku), často jsou spojovány s vajíčky a pomlázkou, avšak na jejich vlastní, původní smysl se zapomíná. Na Velký pátek si křesťané připomínají Kristovo ukřižování a na Velikonoční neděli Jeho vzkříšení. Dnešní racionálně orientovaný člověk je s to přijmout, že nevinný a dobrý člověk Ježíš Kristus mohl být popraven, nicméně věřit ve vzkříšení je pro leckoho obtížné až nepřijatelné.

Jeden farář chtěl posluchačům pomoci tento problém překonat. Na oltáři stála váza s tulipány. Vzal jeden z nich a snědl jej. A svůj čin komentoval : "Teď můžete svým známým vyprávět, že při bohoslužbě farář sežral tulipán. Oni tomu věřit nebudou, bude jim to připadat jako nemožné. Vy však si budete jisti, že se to stalo. I Ježíšovo vzkříšení mělo své svědky..."

Vraťme se k tomu, co nám všem Velikonoce mohou říci. Křesťan v Kristově ukřižování vidí oběť za druhé lidi. Aniž bychom zde vedli složité teologicko-filozofické úvahy, můžeme v poselství Velkého pátku vyrozumět potvrzení smysluplnosti oběti; plně prožívaný lidský život není individualistický, nýbrž k němu patří sdílení s druhými lidmi, které může znamenat i oběť v jejich prospěch, patří k němu i vědomí odpovědnosti za druhé lidi, za bližní, a také vděčnost za ně. Vzkříšení pak je vyjádřením toho, že dobro je mocnější než zlo, že je dobré, správné a i rozumné stát na straně dobra a nasadit pro ně osobní úsilí, a to nezávisle na nějakém momentálním materiálním prospěchu. A tak Velikonoce, podobně jako Vánoce, nás vedou k radosti ze života, který je sám o sobě dobrý, vedou k radosti z druhých lidí - příbuzných, přátel, kolegů, spolupracovníků atd., a k vděčnosti za ně, k harmonickému vztahu s lidmi i s přírodou, k vědomí, že dobře prožívaný život má smysl.

RNDr. Jiří Nečas,

matematik, ekolog a kazatel

 

Psáno pro Vlastní noviny (Vyd. koalicí Vlasta v Praze 10) 16/02/2016, poslední úprava 19/02/2016