Inspirace koronavirem

Koronavirus široce a hluboce zasáhl do našich životů. Tyto řádky píšu, když bylo oznámeno, že za tři dny přejdeme ze čtvrtého do třetího "psího" stupně. Spolu s prezidentem České lékařské komory mám nad tím určité rozpaky, nicméně teď mi jde o něco jiného. Omezení styku s lidmi včetně návštěv knihoven je příležitostí, abychom věnovali větší pozornost knížkám z vlastní knihovny. A tak jsem vzal do ruky Winning Ways (Vítězné cesty) od amerického autora Leroye Eimse. Přídavné jméno v jejím názvu ukazuje ke Kristu jako vítězi. Knížka klade důraz na Ježíšovo poslání jeho následovníkům, které čteme v závěru Matoušova evangelia: "Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky", a upozorňuje, jak málo tato slova promítáme do svých životů.

Snad díky přijatým opatřením počet nakažených klesá (a přáli bychom si, aby pokles byl rychlejší). Reprodukční číslo je menší než jedna. Na začátku každé z obou vln toto číslo jedničku přesahovalo, počet nakažených exponenciálně rostl. Exponenciální růst je nejpřirozenějším růstem a probíhá tam, kde mu nestojí v cestě přirozená či umělá omezení. V případě nákazy takovým přirozeným omezením může být to, že už v podstatě není koho nakazit. Reprodukční číslo ukazuje, kolik lidí nakazí jeden nakažený člověk.  Zákon růstu se však nemusí týkat jen nákazy; nemá žádné morální zabarvení. Růst počtu lidí nakažených infekcí je nežádoucí a je nutno mu bránit. Ale šířit se mohou i dobré, pozitivní, žádoucí jevy. Leroy Eims mi jednu takovou pozitivní věc připomněl – šíření evangelia. I to se – viděno z lidské perspektivy -  předává od člověka k člověku. Jaké je jeho reprodukční číslo? V naší civilizaci asi bude menší než 1. A to je málo. Máme tak důvod k zamyšlení nad naší vírou, nad naším křesťanstvím. Nejsme jako spící učedníci v Getsemane? Kristus otvírá lidem úžasné obzory. Nabízí cestu za hranice trojrozměrného smysly vnímaného materiálního světa směrem k věčnosti, k Bohu. To je úplně strhující zpráva. Nechybí nám láska k lidem, s nimiž se stýkáme, když jim tuto úžasnou informaci zřetelně a srozumitelně nepředáváme? Zákonitosti šíření jsou obecné. Možná nás prostřednictvím koranaviru chce nebeský Otec povzbudit k novému nadšení pro evangelium a k jeho šíření. To je záležitostí všech nás křesťanů; na profesionálních duchovních je spolusestry a spolubratry posilovat a povzbuzovat je k nadšení pro evangelium, nekázat lidskou moudrost, ale Ježíše Krista (1K 1,23).

Nebylo by to krásné, kdyby reprodukční číslo evangelia zřetelně přesáhlo hodnotu 1? Věřím, že bychom se pak uměli spontánně sejít u stolu Páně, evangelíci, katolíci, pravoslavní a další, ano i Kristovi následovníci, kteří se vymykají současné klasifikaci církví. Řešily by se tak ekologické i politické problémy. Svět by byl jiný.

Poslední odstavec asi vyznívá jako utopie. Známý brazilský teolog Leonardo Boff připomíná, že utopie znamená něco, co je "mimo místo", to znamená mimo naši dosavadní zkušenost. Tedy nikoli něco, co nemůže být. Potřebujeme ukazatel cesty k cíli. A k němu patří výzva nést evangelium, svědčit o Kristu. Zkušenosti s šířením epidemie či pandemie nás zde mohou povzbudit. Jen jde o to, abychom své křesťanství žili s reprodukčním číslem přesahujícím jedničku.

Jiří Nečas

 

Praha 30.11.2020 (pro Evangelický týdeník KJ)