Postní ekonomické zamyšlení

(Autopůst 2018)

V některých městech se zavádí v hromadné (zpravidla autobusové) dopravě jízdné zdarma s cílem omezit počet automobilů v ulicích. Jde o nemalé zatížení pro městskou pokladnu, avšak snaha a potřeba zklidnit města je tak velká, že se radní pro toto řešení rozhodují. Znamená to, že předpokládaný, penězi  těžko vyjádřitelný  zisk pro kvalitu života ve městě, vyplývající z omezení automobilismu, by měl být větší než zvýšené náklady na hromadnou dopravu. Zdrojem pro ně jsou daně, placené všemi občany, nezávisle na tom, zda používají či nepoužívají auto. Jestliže to domyslíme, znamená to, že uživatelé aut z toho, co je společným dobrem všech, z životního prostředí ve městech, si berou více, než by jim spravedlivě náleželo. 

Před sebou máme postní období, kdy si chceme uvědomit, že můžeme omezit svou spotřebu, abychom se mohli sdílet s druhými lidmi. To se týká i užívání aut. Připomněli jsme si, že jejich nadměrným užíváním si ze společného bohatství bereme více, než kolik nám náleží, a to na úkor jak našich současníků, tak i těch, kteří - bude-li to Boží vůle - budou na Zemi žít po nás. Omezení automobilismu tak je aktuálním postním tématem. Poradní odbor pro otázky životního prostředí při SR ČCE spolu s Českou křesťanskou environmentální sítí letos opět vyzývá k autopůstu, který znamená v postním období se vzdát používání auta, případně je aspoň co nejvíce omezit. Auto lze nahradit hromadnou dopravou, jízdním kolem či pěší chůzí.  A při tom se lze zamýšlet nad tím, jaký dopad má naše jednání na druhé lidi i na přírodu. Snad si při tom i více prožijeme skutečnost úžasného zázraku života a budeme za něj děkovat.  A přitom si můžeme uvědomit, že aspoň v určité míře lze postní omezení prodloužit, třeba trvale.

Jiří Nečas

 

Praha 07-08/01/2018